hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

Späť na Ochranu osobných údajov

 

Rezervácie produktov a služieb

Komu sú naše služby určené:

Rezervácie produktov a služieb sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje a údaje o rezervácii: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, údaje o rezervácii, dátum a čas objednávky.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov na tieto účely:

Vedenie evidencie rezervácií ubytovania

Rezervácie procedúr a iných služieb

Spracovanie objednávok

Vedenie účtovnej evidencie

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 12 mesiacov po prijatí rezervácie. Účtovné doklady sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely rezervácie a objednávok  je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme Vašu rezerváciu a objednávku vybaviť.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovateľ IT služieb

Externá účtovná spoločnosť

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Zdroj Vašich osobných údajov

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, môžu byť rezervačné portály, ako napríklad www.booking.com, alebo sme Vaše osobné údaje získali od osoby, ktorá pre Vás službu, resp. produkt rezervovala.

 obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English