hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

  Späť na Ochranu osobných údajov

 

 Monitorovanie areálu

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

Monitorovanie priestorov parkoviska pred našim areálom a vstupov do areálu, monitorovanie areálu kamerovým systémom. Monitorovanie vykonávame najmä z dôvodu ochrany nášho majetku.  Pri monitorovaní dbáme na to, aby sme v čo najmenšej miere narúšali Vaše súkromie.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Obrazový záznam z kamerového systému uchovávame 15 dní od jeho vyhotovenia.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

V prípade, ak nás navštívite budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať. 

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

 obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English